Һургаалнууд — 2

 1. Хүнтэй хөөрэлдэхэдөө шагнаад, бодомжотойгоор хөөрэлдэхэ.
 2. Богоһын хоёр тээ хүлөө табяад хөөрэлдэхэгүй, үүдэ нээгээд хөөрэлдэхэдэ, ехэ нүгэл гэдэг.
 3. Хүндэ һалаабша харуулбал, һургаалгүйгөө гэршэлжэ, эхэ эсэгын буян барагдаха, үбшэ хабшанда дайрагдажа зобохо.
 4. Олоной дунда хамар амаяа ухашалхагүй, нёлбохо ниихэгүй.
 5. Голой, худагай, булагай уһанда һү хэжэ болохогүй, сиидэмнэхэгүй – Лусадые бузарлаад үбдэхэ. Зай табихада (Лусад хүндэлхэдөө), уншалгатай хадаа болохо.
 6. Хүндэ хара уһа хэжэ үгэхэдэ – нүгэл, тиимэһээ һү дуһаажа, аяга соо сиидэм болгожо үгэхэ.
 7. Хүнэй мүрэ дээгүүр юумэ абахагүй, үгэхэшьегүй – хэшэгээ зайлаха, зөөригүй болохо.
 8. Үглөө бүри хүйтэн уһаар нюдэеэ угаахада, нюдэнэй хараа хүгшэртэрөө муудахагүй.
 9. Хоёр гарай нэрэгүй хурганда бэһэлиг зүүбэл, хэшэг гарахагүй, муу юумэн орохогүй.
 10. Ном судар, журнал, газетэ болон саарһан дээгүүр гэшхэжэ ябахагүй. Ном, үзэгүүд гээшэ ухаан бодолой нангин хэрэгсэл.
 11. Һаймһаржа һархаганахагүй, ёһорхожо шэг шарайдаа гарахагүй, бардам зангаа барид гэжэ дуугарха. Хойто түрэлдөө муу юумэн боложо түрэхэ.
 12. Үүдэ руугаа хаража унтахадаа, хүн хооһорхоо зүгнэхэ.
 13. Утаһа шүдөөрөө хазажа таһалхадаа, шүдэеэ муудхааха.
 14. Хүнэй урдаһаа угаадаһа, бог шорой гаргажа, хамажа болохогүй – нүгэл бэедээ хуряаха.
 15. Хүнэй урдуур хооһон амһартатай, угаадаһатай амһартатай гаража болохогүй.

Цыремжит Жамсарановна Батоевагай суглуулбариhаа.

 
По теме
Во время церемонии открытия Х Забайкальского международного кинофестиваля народный артист России Александр Михайлов в своем приветственном слове к участникам и зрителям мероприятия осудил тех жителей России,
В Чите рядовой избил сослуживца - Байкал24 В Чите оштрафовали рядового Роберта Федорова. Военнослужащий, недовольный поведением сослуживца, нарушившего очередь в столовую, ударил его кулаком в глаз, а когда тот упал, Федоров ударил его ногой по голове,
Байкал24
КОРЬ - Администрация Забайкальского района В целях информирования населения, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей,
Администрация Забайкальского района
   Прокурор Каларского района обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением к ГУЗ «Каларская ЦРБ» и Министерству здравоохранения Забайкальского края, мотивируя тем, что ими проводилась проверка деятельности больницы,
Каларский районный суд
Здравствуй, лето! - Город Чита Разноцветные галстуки, воздушные шары, счастливые улыбки детворы добавили ярких красок в День защиты детей.
Город Чита