Новости о: барижа

Гэр байрада аза жаргал хэзээдэ бадаржа байхые хэшээжэ, тэрэниие анха түрүүн барижа эхилхэдэ, барижа дүүргэхэ зэргэдэ хамагай таарамжатай һара, үдэр, гараг, одые шэлэдэг юм.
21.02.2024 Агинская краевая библиотека
Алда сэнхир хадагаа барижа, Алтан дэлхэйдэ сэржэмээ үргэе! Үбгэн буурал аба эжыгээ хүндэлжэ, Үглөөнэй элшэ наранаар золгоё!
05.02.2024 Агинская краевая библиотека
 
Главное